Takavvattning

Takavvattning Öland

Vi tillverkar och monterar alla typer av takavvattningssystem, från klassiska hängrännor till specialanpassade lösningar. Vi arbetar med olika material för att skapa ett hållbart och funktionellt takavvattningssystem som passar dina behov och preferenser. Takavvattning är en viktig del av byggnadens dräneringssystem som hjälper till att leda bort regnvatten från taket och bort från byggnaden. 

Det är avgörande för att förhindra vattenskador och skydda byggnadens struktur och grund. Ett välunderhållet takavvattningssystem är nödvändigt för att säkerställa att vattnet avleds korrekt och att det inte uppstår skador på byggnaden. Regelbunden rengöring och inspektion av takrännor och stuprör är en del av detta underhåll för att säkerställa att de är fria från skräp och blockerat avlopp.

Bandtäckning
Takavvattning
Garneringsarbete
Skivtäckning
Rulla till toppen